Appartement kopen

Wat het kopen van een appartement bijzonder maakt, is dat u mede-eigenaar wordt van het gebouw. Elke appartementseigenaar heeft het gebruiksrecht (appartementsrecht) van zijn appartement en mag gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes.

Vereniging van Eigenaren
Omdat er meer eigenaren zijn, is iedere eigenaar verplicht om lid te worden van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging zorgt voor de gemeenschappelijke belangen, zoals de verzekering en het onderhoud van het gebouw.

Splitsingsreglement en splitsingsakte
Bij de koop van uw appartement zijn een aantal documenten van belang. In de splitsingsakte zijn niet alleen de statuten van de vereniging van eigenaren, maar ook het reglement van splitsing opgenomen. In het reglement van splitsing staat bijvoorbeeld hoe het complex is opgedeeld (gesplitst) en het aandeel waarvoor elke eigenaar gerechtigd is in de gemeenschap en moet bijdragen in de kosten voor het appartementencomplex. De statuten van de vereniging beschrijven de regels voor de VvE-vergadering. Een eventueel huishoudelijk reglement beschrijft de gedragsregels voor de bewoners. Uiteraard zijn ook de financiële gegevens en de meest recente notulen van de vereniging van eigenaren van belang.

Van koopakte naar leveringsakte
De aankoop van uw appartement moet schriftelijk worden vastgelegd in een koopovereenkomst of koopakte. Vervolgens heeft u drie volle dagen bedenktijd. Indien gewenst verzorgt Notaris Houtepen de inschrijving van de koopovereenkomst bij het Kadaster. Deze inschrijving beschermt u tegen onheil vanuit de verkoper zoals faillissement of beslaglegging. Na het tekenen van de koopakte en de daarop volgende onderzoeken, maken wij de notariële akte van levering (leveringsakte) op. Heeft u uw handtekening gezet? Dan staat het appartement op uw naam.

Notaris Houtepen regelt de juridische levering van uw appartement
Gebruiksrecht, appartementsrecht, VvE, splitsingsreglement, splitsingsakte… is dat echt allemaal nodig bij de koop van een appartement? Het lijken inderdaad veel lastige termen. Gelukkig valt dat mee. Notaris Houtepen neemt de tijd om alles met u door te lopen. We staan bekend om onze uitgebreide, duidelijke uitleg.  En heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.