Schenken

Kunt u vrij over (een deel van) uw eigen vermogen beschikken, dan kunt u kiezen voor schenken. Schenken kan op verschillende manieren. Het kan eenmalig of met een vast ritme. U kunt schenken aan familieleden, goede doelen en verenigingen. En u kunt geld schenken, maar ook kunst of onroerend goed. Kiest u voor schenken, dan heeft dat juridische en fiscale gevolgen voor u én voor degene aan wie u wilt schenken. Notaris Houtepen geeft u graag advies.

Schenken met notariële akte
Op een enkele uitzondering na hoeft een schenking niet in een notariële akte vastgelegd te worden. Een notariële akte heeft echter een aantal belangrijke voordelen:

  • U kunt kiezen voor een herroepingsclausule. Dat betekent dat de schenking wordt teruggedraaid als u het geld in de toekomst zelf nodig hebt.
  • U kunt het geld ‘op papier’ schenken of ‘onder bewind’ schenken. Zo kunt u bepaalde voorwaarden aan de schenking verbinden: uw kleinkind mag pas na zijn achttiende verjaardag over het geld beschikken of uw dochter mag het geld alleen besteden aan haar studie.
  • Uw identiteit en wilsbekwaamheid worden gecontroleerd door de notaris zodat het voor derden onmogelijk is om deze aan te tasten.
  • U kunt  een bepaling opnemen zodat de schenking met uw erfenis wordt verrekend.
  • U kunt erop vertrouwen dat u voldoet aan de wettelijke kaders en tegelijkertijd optimaal gebruik maakt van de fiscale voordelen. Een periodieke schenking aan een goed doel is bijvoorbeeld volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Schenken: een goede keuze?
Of schenken voor u een goede keuze is, hangt af van uw persoonlijke wensen, uw inkomen, het inkomen van uw (fiscale) partner, uw leeftijd en natuurlijk het belastingvoordeel. Notaris Houtepen geeft u graag een advies op maat. Neem contact met ons op en maak een afspraak.