Notaris Dirk-Jan Houtepen

Notaris Houtepen Eindhoven

Op vrijdag 31 december is ons kantoor vanaf 13.00 uur gesloten. Wij wensen u een goed en gezond nieuwjaar toe.

Ter bescherming van u en onszelf heeft ons kantoor in verband met het CORONA-virus een aantal maatregelen genomen om het risico van besmettingen te voorkomen. Een groot deel van ons personeel werkt daarom thuis. Verder beperken we het aantal contactmomenten door besprekingen zo min mogelijk op kantoor in te plannen maar deze met een telefoon- of videoverbinding te laten plaatsvinden. Indien u tot een risicogroep behoort wordt in onderling overleg een passende oplossing gezocht. Wij vragen u om begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Het zijn speciale momenten in uw leven: een huis kopen, trouwen, schenken of een testament opmaken. Notaris Houtepen is er trots op dat wij u mogen helpen bij het regelen van deze bijzondere zaken.

De meeste mensen komen in hun leven meerdere keren bij de notaris. Notaris Houtepen beweegt mee met uw wensen en de fasen in uw leven. Onze medewerkers denken actief na over de beste oplossingen voor u en de mensen om u heen.
•  Kopen of verkopen van uw huis
•  Samenwonen, trouwen of scheiden
•  Uw nalatenschap, schenken en erven