Verklaring van erfrecht

Als iemand overlijdt, valt de nalatenschap open. Er wordt dan gekeken of de overledene een testament had. De notaris onderzoekt of er erfgenamen zijn en er wordt een officiële verklaring opgesteld: een verklaring van erfrecht.

De gevolgen van het overlijden
Als u overlijdt, gaan al uw bezittingen en schulden (inclusief de kosten in verband met het overlijden) over op de erfgenamen. Dit zijn de personen die in een testament tot erfgenamen zijn benoemd. Heeft u geen testament, dan zijn de personen die door de wet worden aangewezen (bijvoorbeeld uw familie) uw erfgenamen. Uw erfgenamen zijn verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. Hiermee bedoelen we het betalen van de schulden van de nalatenschap én de uitvoering van een eventueel testament. Deze taak kan ook aan een executeur zijn opgedragen.

Boedelvolmacht
Tenzij er in het testament een executeur is benoemd, zullen alle erfgenamen tezamen de nalatenschap moeten afwikkelen. Notaris Houtepen kan u helpen met het opstellen van boedelvolmachten, waarmee een van de erfgenamen of een deskundige de zelfstandige bevoegdheid krijgt om de nalatenschap namens u af te wikkelen. Natuurlijk kunt u ook notaris Houtepen opdracht geven om de nalatenschap voor u af te wikkelen.

Inschrijving bij het kadaster
Als een woning of grond tot de nalatenschap behoort, is het verstandig om de verklaring van erfrecht ook bij het kadaster te laten inschrijven. Op deze manier weten de gemeente en het waterschap dan wie eigenaar van de woning, het appartement of de grond is geworden. Notaris Houtepen kan deze inschrijving voor u verzorgen.

Notaris Houtepen adviseert
In een testament kunnen ook keuzes voor de erfgenamen zijn opgenomen. Om de (fiscale) gevolgen hiervan te kunnen overzien is vaak speciale kennis van het erfrecht en de fiscale wetgeving nodig. Ook het doen van de aangifte erfbelasting roept vaak vragen op. Neem contact op met notaris Houtepen voor meer informatie en ondersteuning.

Download hier de brochure 'Een erfenis, wat nu'