Voogdij

Als u een kind krijgt, heeft u het recht én de plicht om voor uw kind te zorgen. In het notariaat heet dat: ouderlijk gezag. Maar wat als beide ouders niet langer voor hun (minderjarige) kind kunnen zorgen? Dan is er sprake van voogdij: iemand anders neemt de zorg voor uw kind over. Heeft u niets geregeld, dan bepaalt een rechter wie.

Voogdij regelen, waarom?
Het is geen onderwerp waar u graag bij stil staat, maar het leven kan soms grillig zijn. Stelt u zich eens voor dat u en uw partner komen te overlijden, dan wilt u toch liever zelf bepalen wie er voor uw kinderen zorgt! Heeft u een familielid gevraagd om voogd te worden? Dat is natuurlijk prima. Maar juridisch is er niets geregeld zonder testament. Bij notaris Houtepen kunt u de voogdij regelen in een testament. De voogd hoeft uw kinderen niet persé in huis te nemen, maar is wel verantwoordelijk voor een goede zorg en de financiën.

Testamentair bewind
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan heeft u samen het ouderlijk gezag. Dat is anders als u samenwoont en niets geregeld heeft. Dan heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Samen kunt u een verzoek tot aantekening in het gezagsregister indienen zodat uw kind onder het ouderlijk gezag van uw beiden komt.

Met het ouderlijk gezag heeft u ook het financieel beheer over het vermogen van uw minderjarige kind. Als u beiden overlijdt krijgt de voogd het financieel beheer. Als u van deze wettelijke regeling wilt afwijken, dient u in een testament een bewindvoerder aan te stellen. Ook kunt u in het testament bepalen op welke leeftijd van uw kind dit beheer eindigt. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Notaris Houtepen helpt u graag bij het regelen van de voogdij en het testamentair bewind.